Instagram

Om AssistansVal.se

Om AssistansVal.se

  • SÖKER DU efter "rätt" assistansanordnare?
  • TYCKER DU att det är svårt att välja?
  • HAR DU SETT de jämförelser du kan göra på andra sidor där det bara är anordnarnas svar på olika frågor som redovisas och tycker att det inte är tillräckligt?

AssistansVal ger dig hjälp att hitta den anordnaren som matchar dina önskemål och prioriteringar. Genom att du får se resultaten från AssistansKvalitets brukarenkät (läs mer nedan) kan du få svar på frågan om vad olika verksamheter har att erbjuda grundat inte bara på vad anordnaren säger utan också på vad deras kunder/medlemmar tycker.

AssistansKvalitet är ett verktyg för alla som anordnar personlig assistans att undersöka kvaliteten på den service de erbjuder sina kunder/medlemmar. Efter genomförda enkätundersökningar erbjuds de att publicera sitt resultat på AssistansVal. Resultaten från enkätundersökningarna visar hur deras kunder/medlemmar trivs med dem som anordnare.